Michael Harms

Strafferetsadvokat

Jeg er specialist i strafferet, og har været forsvarer i mange både store og små straffesager i hele landet.

Gennem årene har jeg har været forsvarer i større sager om økonomisk kriminalitet, f.eks. DMS-sagen ( momssvindel), i drabs-sager, som f.eks.  Cafe Louise-sagen ( drab, drabsforsøg og grov vold) og narkosager, som  f.eks. Pusher-Street sagerne ( Hash).

Jeg er engageret i mine sager og opnår resultater. Din sag bliver altid gennemgået derst omhyggeligt for at finde de svage punkter i politiets sag. En grundig forberedelse giver en langt større chance for en frifindelse eller en mild straf.

Er du varetægtsfængslet bistår jeg med at løse de praktiske vanskeligheder, og jeg følger sagerne helt  til dørs. Jeg søger om erstatning på dine vegne, hvis du har været uberettiget fængslet, og du blev frifundet. Jeg hjælper også gerne omkring eventuel afsoning, herunder ansøgning om fodlænke m.m.

Advokat Michael Harms er medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater, og tillige beneficeret forsvarer ved retten i Glostrup, Retten i Lyngby, Retten på Frederiksberg og ved Østre Landsret.

Tlf: 46 14 50 24
mail: miha@advodan.dk