Poul Jost Jensen

Strafferetsadvokat

Jeg har gennem mange års arbejde som forsvarer specialiseret sig i at give en sigtet eller tiltalt det bedste forsvar. Mit arbejde som forsvarer har gennem 25 års givet stor praktisk erfaring med forsvarergerningen. Jeg er er således både teoretisk og praktisk specialist i strafferet.

Gennem årene har jeg mødt overalt i landets retssale, og arbejder med alle typer af straffesager, herunder sager om personfarlig kriminalitet (eksempelvis drabssager eller voldssager), sager vedrørende berigelsesforbrydelser (eksempelvis røveri og tyveri), sager vedrørende overtrædelser af narkotikalovgivningen, og sager vedrørende overtrædelse af særlovgivningen, eksempelvis lov om euforiserende stoffer.

Med mig som forsvarer er du sikret, at din sag håndteres med udgangspunkt i, at der i tæt samarbejde med dig udarbejdes en strategi for sagen, og at denne strategi føres til dørs, med en frifindelse til følge.

Min erfaring gør, at jeg er forberedt på anklagemyndighedens synspunkter og på at argumentere imod disse til dit forsvar under hele sagen. Jeg har kun en interesse, og det er at kæmpe for dine rettigheder som sigtet eller tiltalt, både under politiets efterforskning og under straffesagens senere behandling i retten.

Er du varetægtsfængslet bistår jeg dig endvidere i relation til alle retlige og praktiske forhold omkring din varetægtsfængsling.

Jeg har møderet for Byret, Landsret og Højesteret, hvorfor jeg kan følge din sag helt til dørs.

Tlf: 46 14 50 02
Mob: 40 32 70 30
mail: pojj@advodan.dk