Sophia Dankelev

Strafferetsadvokat

Jeg har som strafferetsspecialist solid erfaring med alle former for straffesager.

Jeg har i mange år arbejdet ved Danmarks Domstole, hvor jeg dagligt har afsagt domme og kendelser i alle slags straffesager, herunder sager om vold, våben, narkotika, færdsel, seksuelle krænkelser, røveri, bedrageri og andre former for økonomisk kriminalitet.

Idet jeg kender domstolssystemet indefra, ved jeg præcis hvad retten vil tillægge betydning i hver enkelt sag. Som din forsvarsadvokat har jeg derfor de bedste forudsætninger for at sikre en optimal proces fra sagens start. Jeg arbejder altid engageret og målrettet for, at sagens svage punkter belyses på en sådan måde, at retten har det bedst muligt grundlag for at træffe afgørelse om frifindelse eller en mildere straf.

Ud over at møde i retten, deltager jeg i afhøringer hos politiet, og hvis du er varetægtsfængslet, besøger jeg dig i fængslet og forestår kontakten med familie mv. Det er min opfattelse, at en grundig forberedelse giver de bedste forudsætninger for et godt resultat. Jeg deltager derfor aktivt i hele sagens forberedelse for at sikre, at dine synspunkter belyses på den mest gunstige måde.

Derudover følger jeg alle sager helt til dørs og bistår dig således i forhold til afsoning, eventuel ansøgning om fodlænke eller deltagelse i alkolåsordning samt erstatning i tilfælde af uberettiget varetægtsfængsling.

Jeg er nem at træffe på telefon eller mail, og jeg bestræber mig altid på at vende hurtigt tilbage på alle henvendelser.

Jeg er medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater, medlem af Advokatsamfundet, samt beskikket som advokat af det danske Justitsministerium og underlagt Advokatsamfundets tilsyn.

Sophia Dankelev forsvarsadvokat

Tlf: 46 14 50 05
Mob: 52 11 83 16
mail: sdan@advodan.dk