Hvad gør du, hvis dit barn bliver fængslet, og du ikke får noget at vide? 

Når en person bliver varetægtsfængslet, kan dette være sket enten i et åbent eller et lukket retsmøde.

Afholdes et retsmøde for åbne døre kan man frit referere også til forældre, kærester og offentligheden om, hvad der skete på retsmødet, forudsat at den sigtede er indforstået hermed. Bliver et retsmøde holdt for lukkede døre må forsvareren ikke fortælle hverken pårørende eller andre, hvad der skete på selve retsmødet.

Mange retsmøder sker desværre for lukkede døre. Anklagemyndigheden beder tit om at dørene bliver lukkede af hensyn til efterforskningen og retterne erklærer sig tit enige heri, selv mod forsvarerens protest. Retsmøder sker for lukkede døre i mere alvorlige sager og i sager, hvor der er flere mistænkte eventuelt mistænkte på fri fod. Et retsmøde for lukkede døre sker tit på den måde, at sigtelsen bliver læst op i et åbent retsmøde, hvorefter dørene bliver lukket. Det betyder, at man som forsvarer godt kan fortælle de pårørende, hvad sigtelsen omhandler, men ikke andet.

Hvad gør du, hvis du er utilfreds med dit barns forsvarer?

 

Det vigtigste er i virkeligheden om dit barn er tilfreds med sin forsvarer. Som det fremgår af nogle af de andre svar, må en forsvarer ofte ikke udtale sig om sagen. Det er vigtigt at huske, at forsvarens væsentligste rolle er varetage den fængsledes interesser.

Hvis dit barn er under 18 år er det i princippet dig der som værge/forældremyndighedsindehaver bestemmer, hvem der skal være forsvarer, men også i denne situation vil det være en god ide at afstemme med din søn, hvorvidt han faktisk ønsker at skifte. Generelt er det ikke altid lige smart, at familien har en masse ønsker om en ny forsvarer, når dette ikke er afstemt med den fængslede, der også risikerer at blive meget forvirret, hvis familien kommer med en masse idéer om, at der nu skal skiftes forsvarer.

Hvad med besøg, når mit barn er i fængsel?

Også her findes der 2 forskellige versioner af, hvorledes besøg kan gennemføres.

  1. Har der været tale om et retsmøde, hvor der sker fængsling fordi retten mener der er risiko for, at den fængslede på fri fod kan påvirke sagens efterforskning, vil det normalt betyde, at politiet indfører brev- og besøgskontrol (b og b). Er der brev- og besøgskontrol betyder det, at dine breve til dit barn og hans/hendes breve til de pårørende vil blive gennemlæst af politiet. Det betyder også, at alle besøg vil ske overvåget. Besøg kan aftales med politiet, der står for efterforskningen. Politiet skal sørge for, at der bliver gennemført besøg og udgangspunktet er, at der skal være et besøg af op til 1 times varighed hver uge. Politiet prøver dog ofte at spare på ressourcerne og prøver at få begrænset besøgene til ½ times varighed om ugen.
  2. Hvis fængsling sker af andre grunde, eller hvis ikke politiet har bestemt, at der skal være brev- og besøgskontrol, skal besøg arrangeres via fængslet. Det er her den fængslede, der skal sende en besøgstilladelse ud til den pårørende. De pårørende skal udfylde og returnere besøgstilladelsen til fængslet, hvorefter man efter et par dage kan ringe til fængslet og aftale et besøg. Dette indviklede system tager generelt lidt tid før man kan man få første besøg arrangeret. Herefter vil man kunne arrangere besøg fra gang til gang, hvilket normalt plejer at give et fornuftigt flow.

Skal du bare acceptere, at politiet overværer dine besøg?

 

Både ja og nej. Forsvareren kan altid konkret indbringe politiets beslutning om besøgskontrol for retten således, at en dommer tager stilling til om det er rimeligt. Forholdene vil tit ændre sig undervejs i forløbet af en sag.

Når efterforskningen er foregået en vis tid, vil det tit være således, at politiet kan overtales til at ophæve besøgskontrollen, i hvert fald for visse pårørende, der ikke formodes at have noget kendskab til den konkrete sigtelse. Andre gange kan det blive nødvendigt at indbringe spørgsmålet for domstolene. Afhængigt af sagens alvor, mulige mistænkte på fri fod, udbytte fra en eventuel gerning, der endnu ikke er fundet m.m. kan brev- og besøgskontrol imidlertid også udstrækkes i længere perioder.

Salæret til advokaten fastsættes af retten efter nogle vejledende takster, der er godkendt af Landsretterne. Det kan imidlertid vise sig at være en rigtig god investering at have en advokat ved sin side, idet dette i visse tilfælde kan føre til, at man ikke bliver tiltalt eller dømt for en forbrydelse, der kan give en måske langvarig fængselsdom.

Hvad gør du, hvis du ønske at aflevere materielle ting til dit barn i fængslet?

Du går ind på fængslets hjemmeside og ser, hvornår der er åbent for indlevering. Du vil altid kunne indlevere penge og tøj. Andre ting vil du i nogle tilfælde kunne aflevere og i andre tilfælde få afvist.

Det er således, at en lang række effekter, som det er forbudt at modtage, mens man er varetægtsfængslet. Tjek med fængselspersonalet inden du bruger for mange penge på at købe parfumer, cd’ere m.m. Fra indsatte er standardønsket penge, joggingtøj, masser af undertøj og strømper og i det hele taget tøj, der er godt til afslapning også vil indsatte normalt meget gerne have indsat et kontant beløb i fængslet.